صفحه اصلي
زمان ديجيتال
شنبه 5 خرداد 1397  
چهارشنبه 17 فروردين 1390 خدمات جنبي و ترويج كتابخواني در كتابخانه هاي عمومي
راحله آبانگاه
كارشناس روابط عمويم اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان
ك


كتابخانه ها با تهيه و تدارك انواع گوناگوني از خدمات نقش مهمي در جامعه ايفا مي كنند ، از جمله اين خدمات ، خدمات جنبي مي باشد . اگر چه انواع مختلف كتابخانه ها ارائه دهنده اين خدمات هستند اما اين نوع خدمات از ويژگي هاي خاص كتابخانه هاي عمومي است .

رانگاناتان پدر علم كتابداري خدمات جنبي را كارهاي مشخصي مي داند كه علاوه بر اهداف مستقيم آموزشي و تفريحي ، موجب اشتهار كتابخانه مي گردند كه البته اين اشتهار نتيجه دوم مهمي از آن فعاليتها محسوب مي شود.
خدمات جنبي ( فعاليتهاي فوق برنامه ) حد ومرز ويژه اي نداشته وهدف اصلي كتابخانه راتحت الشعاع قرارنمي دهد و شامل كليه اموري مي شود كه بتوان مردم را به كتابخانه جذب و آنهارا به استفاده ازكتاب وكتابخانه علاقمند نمود.

هدف و مقصود از خدمات جنبي ، سوق دادن كتابخانه به سوي يك مركز اجتماعي، فرهنگي و علمي است كه مطالعه در جامعه را تشويق و ترغيب مي كند، پس مي توان گفت هدف اساسي خدمات جنبي تبديل افراد بيگانه با كتاب به افرادي كتابخوان است . اين نوع خدمات تمايل و توجه مردم را به مطالعه جلب نموده و كتابخواني را در جامعه رواج ميدهد. تشكيل گروههاي كتابخواني ، تشكيل انجمن هاي علمي و ادبي ؛ برگزاري سخنراني ها و گفت و شنودهاي عمومي بوسيله افراد برجسته؛ برگزاري تئاتر،كنسرت موسيقي، نمايش فيلم و غيره ؛ برپايي جشنها و جشنواره ها؛ برگزاري نمايشگاههاي كتاب ؛ تشكيل كلاسهاي فرهنگي و هنري؛ برگزاي مسابقات كتاب وكتابخواني؛ برگزاري نمايشگاه هاي مربوط به رويدادهاي مختلف محلي، ملي و بين المللي؛ برگزاري جلسات قصه گويي براي كودكان و ... از جمله خدمات جنبي مي باشند كه موجب ترويج و توسعه كتابخواني مي گردند.
تشكيل گروههاي كتابخواني از ويژگي هاي خاص كتابخانه هاي عمومي است كه باهدف آموزش و سرگرمي و آشناكردن كودكان، نوجوانان و جوانان وبزرگسالان باكتاب وعلاقمندكردن آنها به مطالعه به اجرا در ميآيد و در اين ميان كتابداراست كه داراي نقش مهمي درترويج كتابخواني است . برگزاري جلسات علمي و ادبي موجب مي شود تا كتابخانه به عنوان مركز تفكر جامعه در آيد . كتابخانه هاي عمومي با اجراي برنامه هاي فرهنگي و جشن ها موجب آن مي شوند تا افراد جامعه احساس كنند كتابخانه بخشي از جامعه و متعلق به خود آنهاست و موجب گردد تا خوانندگان و كتابها در يك جا گرد آيند.نمايشگاهها و جشنواره ها معمولا افراد زيادي را به خود جلب و بدين ترتيب توجه افراد را به دنياي كتاب و خدماتي كه كتابخانه ارائه مي دهد معطوف مي سازند .
در شيوه اجراي خدمات جنبي در راستاي ترويج و توسعه فرهنگ كتابخواني و مطالعه مفيد در جامعه بايد توجه داشت كه هر فعاليتي كه ترتيب داده مي شود بايد در رابطه با كتابها و مواد خواندني ديگري كه در كتابخانه موجود است بوده و زمينه هاي گسترش آموزش ، ارائه اطلاعات و سرگرمي را فراهم آورد تا افراد جامعه را از هر طبقه اي به كتابخانه بكشاند به صورتي كه اين كار منتهي به بهره برداري از منابع كتابخانه شود .
ازآنجا كه محور دركتابخانه هاي عمومي خدمت به عموم مردم است بديهي است كه بايد همشيه درانتظارنوآوريهاي ارزشمندي درانجام اين رسالت خطير بوده و به با استفاده از شيوه هاي سنتي و قديمي و تلفيق آنها با فناوري هاي نوين و نو آوري ها موجب رونق كتاب و كتابخواني در اين كتابخانه ها گرديد. 

منابع :
-دخت عمادخراساني،نسرين: خدمات عمومي كتابخانه ها وروشهاي آن،تهران،نشركتابدار،1382.
- مختاري معمار، حسين، خدمات كتابداري، شيراز : قو، 1382.

« كليه حقوق مادي و معنوي براي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما